Produkter Tjänster Referenser Om Robustus Kontakta oss LOGGA IN
Konstruktion | Materialval | Verktygsunderhåll | Omslipning av valsar | Mätservice |

 

 

Materialval

Vår genuina kunskap och erfarenhet av hårdmetall och PCD står till våra kunders förfogande..

Läs gärna mer om materialval:  Materialval.pdf


Hårdmetall

Den värdefullaste egenskapen hos hårdmetall är att den ger en säkrare och mer pålitlig lösning än något annat känt material på ett av konstruktörens svåraste problem – tillförlitlighet.

Tillförlitlighet är oftast ett slitageproblem– och ett högt slitagemotstånd är den mest utmärkande egenskapen hos hårdmetall. Om materialet dessutom måste motstå deformation, slag, hård belastning, högt tryck, korrosion och höga temperaturer är hårdmetall ofta det enda material som på ett tillfredsställande sätt kan uppfylla alla dessa krav.

Fördelar med att använda hårdmetall:

Hårdmetall eller Volfram Karbid är ca 10 ggr slitstarkare än härdat stål, därmed slipper man många onödiga och kostsamma avbrott i produktionen.

Hårdmetallen har en mycket låg värmeutvidgningskoefficient. Den är bara hälften av vad stål har. Det kan vara bra i t.ex. tillverkning av mätinstrumentsom ej får påverkas av värme.

Hårdmetallen har ungefär dubbelt så bra förmåga som stål att transportera värme. Den kan utnyttjas när man tillverkar glidlager i hårdmetall. Den friktionsvärme som bildas kan snabbt transporteras bort.

Mer om hårdmetall:  Om hårdmetall.pdf

PCD

Polykristallin diamant (PCD) hänvisar till ett material som har genomgått två syntesprocesser. Utgångsmaterialet är syntetiska diamantpartiklar som skapats i en process med högt tryck och hög temperatur, som sammanfogas med ett bindemedel och genomgår en andra liknande behandling. Egenskaperna hos det efterföljande PCD- materialet bestäms av diamantes kornstorlek, typ och mängd av bindemedel i den slutliga matrisen.

Fördelar med PCD

PCD – polykristallina diamanter – ger en extremt hög slitstyrka och minimal friktion. PCD-verktygets minimala slitage leder till ökad livslängd, minskade ställkostnader och en stabilare process. Den stabilare processen ger t.ex. möjlighet till ett effektivare utnyttjande av utrustningen och att köra mot snävare toleranser.