Produkter Tjänster Referenser Om Robustus Kontakta oss LOGGA IN
Affärsidé | Miljö och kvalitet | Personal |

 

 

Affärsidé och Historia

Robustus Wear Components strävar att skapa värde för våra kunder. Vi har en unik erfarenhet av att ta fram hådmetallkomponenter som integreras i olika maskinkonstruktioner. Vi kan sammanfoga hårdmetall och stål samt PCD och stål. Detta skapar värde för våra kunder med längre service intervall. Ett bra exempel är de lösningar för glidlager i extrema miljöer som vi utvecklat i samarbete med våra kunder. Ett annat exempel på värdeskapande är prototyp framtagning. Vi kan simulera tillverkning av komplicerade detaljer i 3D. På detta viset kan beredningstiden kortas avsevärt och vi kan ochså hjälpa till att ge feedback och förslag till förenklingar för att få ner tillverkningskostnaden.

Företaget drivs i två affärsenheter: Hårdmetall/ Verktyg och Legobearbetning. Hårdmetalldelen i Robustus Wear Components AB har rötter i Sandvik koncernen och längre tillbaks från Svenska Dragskivor i Örebro.  Den skärande bearbetningen har sina rötter från Nordvalls Mekaniska AB som startade i Örebro på nittio-talet samt från Rolf Larssons Mekaniska i Pålsboda AB.   Nordvalls mekaniska startades av Björn Nordvall och har speciliserat sig på bearbetning av komplicerade detaljer i korta serier. Nordvalls förvärvades av Robustus i Mars 2011 och integrerades i Robustus under hösten 2011, då företaget flyttade in i gemensamma lokaler på Pappersbruksallén i Örebro. Rolf Larssons Mekaniska förvärvades i maj 2012.